‘Kockengen Vitaal’ stopt met actie Vierde Kwadrant

Op 31 januari heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het bestemmingsplan Het Vierde Kwadrant vastgesteld. Er worden 69 woningen gebouwd, waarvan 22 in de categorie sociaal.

In 2003 is de groepering ‘Kockengen Vitaal’, Bertus Verhoek, Sjon Mulders en Leo van Zanten, gestart om de noodzakelijke uitbreiding van woningen te stimuleren omdat dit belangrijk was om de kern Kockengen leefbaar te houden.

Dit heeft in 2012 ( onherroepelijk verklaring Raad van State ) geleid tot een bestemmingsplan van 92 woningen, waarvan ongeveer 30 procent sociale woningbouw.

Het afgelopen jaar heeft ‘Kockengen Vitaal’ met steun van veel sympathisanten bezwaar gemaakt tegen deze vermindering van het aantal woningen. Ook is er meerdere keren door de leden van de groepering ingesproken bij commissie- en raadsvergaderingen om zoveel mogelijk het aantal woningen te ontwikkelen, dat in het bestemmingsplan van 2010/2012 was opgenomen en wat recht deed aan het provinciaal streekplan, 100 woningen in de periode 2005-2015.

Het College en de Raad hebben echter de regie van deze ontwikkeling compleet uit handen gegeven aan de projectontwikkelaar BPD, met als gevolg het ongewenste resultaat te weten duidelijk minder woningen en voor een groot gedeelte voor de bovenlaag van de markt.

‘Wij zijn dus teleurgesteld over het handelen van het College & de Raad en in het bijzonder over onze raadsleden uit Kockengen. Zij weten wat er in onze kern leeft en hadden zich ons inziens daar tijdens de behandeling hard voor moeten maken, ‘ aldus de leden van de groepering.

‘Wij zijn echter wel verheugd, dat er 14 jaar later eindelijk met de daadwerkelijke start van deze woningbouw kan worden begonnen.

Om deze ontwikkeling niet verder te vertragen en gelet op de grote belangstelling hebben wij als ‘Kockengen Vitaal’ besloten om niet in beroep te gaan bij de Raad van State, zodat ook de woningzoekenden, huurders en kopers, uit Kockengen niet langer hoeven te wachten op een nieuwe woning en de doorstroming binnen de kern op gang kan komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *