Bestemmingsplan vastgesteld door gemeenteraad ‘De wethouder verkwanselt het Vierde Kwadrant’

Op dinsdag 31 januari heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het gewijzigde bestemmingsplan Het Vierde Kwadrant vastgesteld. Er worden 69 woningen gebouwd, waarvan 22 sociale woningbouw. Door de projectontwikkelaar noemt het woningaanbod divers. Er komen hoek- en tussenwoningen, levensloopwoningen, 2 onder 1 kap woningen, vrijstaande woningen en vrije kavels. Wethouder Živkovic moest nog wel even een beetje door het stof, maar kreeg het voorstel van het college er door. ‘De wethouder verkwanselt het Vierde Kwadrant. Er komt een villawijk en daar zit Kockengen niet op te wachten. Er is in Kockengen behoefte aan betaalbare woningen voor starters, niet aan villa’s. Het dorp vergrijst en dat is niet goed voor bijvoorbeeld de winkeliers. Dat terwijl jongeren er juist willen blijven wonen. Op z’n minst merkwaardig denk ik, ‘zegt een woningzoekende jongere uit het dorp.

 

Voorafgaand aan de raadsvergadering liet inspreker Sjon Mulders namens de groepering Kockengen Vitaal weten dat zij wel verheugd zijn dat er begonnen is aan de uitvoering, maar beslist niet blij zijn met de voorgestelde wijzingen, ‘Die zijn volledig ingevuld door de projectontwikkelaar’. Volgens Kockengen Vitaal heeft de gemeente Stichtse Vecht de regie volledig uit handen laten glippen. Er is naar de mening van de groepering een geldig bestemmingsplan voor dit gebied uit 2012 dat uit gaat van 92 woningen, waarvan 30 procent sociale woningbouw. Wethouder Živkovic heeft, volgens Mulders, echter in januari 2016 een overeenkomst getekend met projectontwikkelaar BPD om te komen tot de bouw van 84 nieuwe woningen, waarvan 30 procent in de sociale sector. ‘Dit bouwplan zou invulling geven aan de lokale behoefte. Ook het waterschap HDSR is er, in verband met het project Kockengen Waterproof in een vroeg stadium bij betrokken’, laat Mulders weten. Het nu voorliggende plan is in juni 2016 door de ontwikkelaar gepresenteerd en gaat uit van 69 woningen. Mulders maakte duidelijk dat dit plan niet voldoet aan het vigerende bestemmingsplan en de overeenkomst van januari 2016.

Nicole Verhoek is als geboren en getogen inwoonster van Kockengen niet blij met het aangepaste plan. Zij maakte de raad duidelijk dat zij, net als veel leeftijdsgenoten, graag in Kockengen wil blijven wonen maar constateert dat er te weinig betaalbare woningen in Kockengen beschikbaar zijn. Ook laat zij de raad weten dat Kockengen niet zit te wachten op een villawijkje, maar op betaalbare huizen voor jongeren.

Na betogen, ingediende moties door diverse politieke partijen, waaronder een motie van het Stichtse Verbond voor toch meer woningen en een betoog van wethouder Živkovic, heeft de raad het voorstel aangenomen.

Tekst: Gijs Kleinveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *