Informatiemarkt Kockengen Waterproof: 31 oktober 2016

logo-stichtse-rijnlanden-ws

logo-prov-utrecht
Op maandag 31 oktober 2016 organiseren waterschap, gemeente en namens de provincie het Programmabureau Utrecht-West een gezamenlijke informatiemarkt voor alle inwoners van en rond Kockengen. Alle partijen zijn hard bezig om Kockengen en de omliggende polder meer Waterproof te maken en geven daarover informatie en kunnen vragen beantwoorden. De informatiemarkt vindt plaats in Het Lokaal, Heicop 24c. Belangstellenden kunnen binnenlopen tussen 18.00 en 21.00 uur.
Nieuw gebiedsplan waterschap centraal
logo-stichtse-vechtTijdens deze informatiemarkt staat het nieuwe gebiedsplan van het waterschap centraal. Na de diverse periodes van wateroverlast, een beleidswijziging voor hoogwatervoorzieningen en nieuwe technieken om bodemdaling te remmen, is het tijd om deze ontwikkelingen samen te voegen in één plan voor Kockengen en De Tol. Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare gebiedskennis, wordt overlegd met belangenorganisaties en kunnen inwoners en agrariërs ook hun kennis inbrengen tijdens de informatiemarkt. Bijvoorbeeld over het huidige peilbeheer, maar ook wensen en ideeën voor het gebied of kansen voor specifieke ontwikkelingen zijn welkom.
Bodemdaling en innovaties
Het Programmabureau Utrecht-West is namens de provincie bezig om in het veenweidegebied bodemdaling af te remmen en een meer duurzaam waterbeheer te krijgen. Het programma richt zich vooral op het ontwikkelen en in de praktijk toetsen van innovaties. Het Veenweiden Innovatiecentrum is aanwezig om iets te laten zien van dergelijke innovaties, zoals onderwaterdrainage. Deze innovatie is gericht op gelijkmatig grondwaterpeil waardoor bodemdaling in veenrijke gebieden voor de helft wordt voorkomen.
Masterplan
Medewerkers van de projectorganisatie Kockengen Waterproof van gemeente Stichtse Vecht zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de uitvoering van het masterplan. Fase 2 is volop in uitvoering en op 24 oktober is fase 3 gestart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *