Beroep tegen hoogspanningsstation Kortrijk afgewezen

KORTRIJK – Het beroep van bewoners Kortrijk en de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen tegen het plan van Tennet en met Ministerie van Economische Zaken om een transformator- en schakelstation op Kortrijk te bouwen is ongegrond verklaard. Bewoners en de mensen van de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen zijn diep teleurgesteld.


Een aantal inwoners van Kortrijk en de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen hebben vorige maand bij de Raad van State gepleit om de komst van een transformatorstation in de polder van Kortrijk tegen te houden. De beroepen zijn door Raad van State op 25 februari ongegrond verklaard en daarmee afgewezen.
‘De uitslag is teleurstellend gezien alle motieven die we ingebracht hebben in ons bezwaar naar de Raad van State. Hiermee blijkt alweer dat je als burger weinig te zeggen hebt tegen een
overheidsinstantie zoals Bureau Energie Projecten van het Ministerie van Economische
Zaken en Tennet honderd procent van de Staat der Nederlanden is. Wel kunnen we zeggen dat we alles uit de kast hebben getrokken om ons tegen deze semi-maffia te verzetten. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de steun zoals u achter ons stond de afgelopen jaren om tegen dit onrecht te knokken,’ zegt Bertus Schalij namens het Actiecomité Trafo Kortrijk. Er loopt nog de rechtszaak van het Wob-verzoek bij de Rechtbank Midden Nederland. ‘Het moge duidelijk zijn dat zowel bewoners als stichting teleurgesteld zijn omdat zij valide gronden meenden te hebben aangedragen waarop het rijksinpassingsplan zou moeten worden vernietigd’, aldus voorzitter Sip Koopmans van de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen.
De rijkscoördinatieregeling is van toepassing. Hierdoor zijn procedures verkort en kan het project sneller worden gerealiseerd. Met de Rijksregeling is de gemeente Stichtse Vecht buitenspel gezet. Met het ongegrond verklaren van de beroepen door de Raad van State lijkt de komst van het transformatorstation onomkeerbaar. De voorbereidingen van de bouw waren reeds eerder gestart.
De volledige uitspraak van de Raad van Staten is te lezen op:
Tekst en foto: Gijs Kleinveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *