TenneT mag niet met werkverkeer door Kortrijk, mogelijk bom in de grond

KORTRIJK – De gemeente Stichtse Vecht heeft TenneT aangeschreven geen gebruik meer te maken van de wegen Kortrijk en Parallelweg langs de N401 voor bouwverkeer ten behoeve van werkzaamheden ter voorbereiding op de bouw van de hoogspanningstransformator op Kortrijk. Ook mag, gezien de agrarische bestemming, niet door de weilanden. Ook is uit een detectieonderzoek dat Saricon in opdracht van TenneT heeft uitgevoerd gebleken, dat op de plaats waar het transformator- en schakelstation moet komen een verdacht object ligt. Mogelijk een bom uit de Tweede Wereldoorlog.

Bewoners van Kortrijk en vertegenwoordigers van de Stichting behoud Veenweidegebied kwamen in verzet toen bleek dat een paar weken terug werkverkeer gebruik maakte van de Parallelweg langs de N401 en Kortrijk en vervolgens via een weiland naar de bouwlocatie. ‘Dat is absoluut tegen de afspraken, ‘ zegt bewoner Bertus Schalij. ‘TenneT moet gebruik maken van een aan te leggen bouwweg langs de A2. In de brief van de gemeente staat dat TenneT geen gebruik mag maken van genoemde wegen en mag ook niet via het weiland naar de bouwlocatie. De gemeente legt een dwangsom op van 10.000 euro. Ik heb begrepen dat TenneT op 3 december een zienswijze heeft ingeleverd. Dat is dus te laat, 1 december was de gestelde datum. We blijven alert,’
Bom
TenneT heeft de gemeente Stichtse Vecht op de hoogte gebracht van de uitkomst van het detectieonderzoek dat door Saricon is gedaan. Na interpretatie van de meetgegevens is één object als verdacht object aangemerkt. Het is niet duidelijk of het daadwerkelijk om een explosief gaat. Er wordt aanvullend onderzoek gedaan. Saricon heeft in overleg met de gemeente veiligheidsmaatregelen getroffen. De plaats waar het verdachte object ligt is afgedekt met stalen rijplaten. Het gebied is gemarkeerd. Tijdens werkzaamheden overdag is er toezicht en is het terrein niet toegankelijk voor onbevoegden. ’s Avonds worden de toegangshekken tot het bouwterrein afgesloten.
Donderdag 11 december is er een rechtszaak, aangespannen door de actiegroep Trafokortrijk, tegen het Ministerie van Economische Zaken inzake de WOB (Wet Openbaar Bestuur). De actiegroep wil aantonen dat andere locaties beter geschikt zijn voor zo’n trafostation en dat het bouwen van zo’n station op Kortrijk een aantasting van het landschap is.
Tekst en foto: Gijs Kleinveld.
  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *