NGK heeft simpele en snelle oplossing voor het waterprobleem in Kockengen

KOCKENGEN – Het steeds terugkerende waterprobleem in Kockengen kan snel opgelost worden volgens de Natuurgroep Kockengen.
De nieuwbouwwijken van Kockengen kennen een geïsoleerde waterhuishouding met een peil hoger dan de omliggende polder. Bij normale regenval wordt het water simpel uitgelaten naar de polder waar het uiteindelijk via gemalen naar het boezemwater, de Heicop, wordt afgevoerd.
Bij hevige regenval, zoals nu al een aantal malen is gebeurd, is het niet meer mogelijk om water naar de polder af te voeren en ontstaat de wateroverlast.
Het voorstel voorziet in voldoende tijdelijke pompcapaciteit die het water uit de nieuwbouwwijken direct in het boezemwater van de Heicop pompt. Direct na hevige regenval moet met pompen begonnen worden.
Het waterbergingsgebied wat voorzien is ten noorden van de N401 is de oplossing. Zodra de aanvoer van water van elders te veel wordt, wordt de stuw in de Heicop direct ten noorden van de N401 dicht gezet. Dit is bij de laatste regenval ook gebeurd en wordt, indien nodig, de doorgang naar de waterberging open gezet. Om het opgepompte water aan de dorpse kant van de stuw af te voeren moet er dan een tijdelijk of permanente doorlaat of hevel gerealiseerd worden die het water uit Kockengen in de waterberging laat lopen.
Voorwaarde is natuurlijk dat de zuidelijke inlaat naar de waterberging minstens een gelijke capaciteit heeft als de pompen die het overtollige water uit de nieuwbouwwijken in het Heicop pompen.
Verder is noodzakelijk dat de waterberging ( de bestekken zijn al klaar ) als een speer wordt aangelegd en wellicht met een hogere bergingscapaciteit dan nu voorzien omdat ook het Kockengense water er bij moet.

Dit plan kan snel gerealiseerd worden en heeft naast het hoofddoel “Houd Kockengen droog” nog een ander voordeel. De uitgegraven gronden uit de waterberging kan aangeboden worden aan de bewoners van de wijken die opgehoogd gaan worden. Een win-win situatie dus. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *