Hoogspanningsstation bij Kortrijk: mogelijkheid tot beroep

KOCKENGEN – Op 3 juli 2014 zijn de ministeriële besluiten gepubliceerd die verband houden met de voorgenomen bouw van het hoogspanningstransformator- en schakelstation Breukelen-Kortrijk.
Bewoners en instanties die tussen 27 september en 7 november 2013 een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpinpassingsplan kunnen tot uiterlijk 15 augustus 2014 beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen (SBVK) zal in ieder geval van de beroepsmogelijkheid gebruik maken. Aan het instellen van beroep zijn wel kosten verbonden, zoels griffierechten en kosten voor juridische ondersteuning. Bewoners die een zienswijze hebben ingediend en het eens zijn met het standpunt van SBVK dat het station niet ten westen van de A2 dient te worden gebouwd, kunnen ‘aanhaken’ bij het beroep dat door de SBVK wordt ingesteld. Mens is dan geen griffierechten verschuldigd. Wel is er een eigen bijdrage voor de advocaatkosten van € 205,75. Bewoners die van de mogelijkheid tot ‘aanhaken’ gebruik willen maken, kunnen zich aanmelden bij Mr. Claar C. de Brauw, Vos en Vennoten Advocaten, postadres: Postbus 3221, 2001 DE Haarlem, e-mail: claar.de.brauw@vvadvocaten.nl. In dit bericht aan Claar de Brauw dienen de volledige naam- en adresgegevens te worden vermeld en tevens dient een afschrift van de ingediende zienswijze te worden meegezonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *