Overlegavonden Kockengen Waterproof

KOCKENGEN – De gemeenteraad heeft op 22 april het project Kockengen Waterproof vastgesteld. Voor het project is een bedrag van twintig miljoen beschikbaar gesteld. Hiervoor gaat de gemeente, met uitzondering van het oude dorp, alle straten in Kockengen een halve meter verhogen en het riool verbeteren. Het verhogen vindt plaats per wijk, straat of deelgebied. Voor het groen, het verkeer en de speelvoorzieningen wordt een plan op hoofdlijnen opgesteld, dat gebruikt kan worden voor alle aan te pakken wijken/deelgebieden. Het Dorpscomité Kockengen is nauw betrokken en praat mee over de plannen. Daarnaast hoort de gemeente graag de meningen van bewoners. Mensen uit Kockengen die willen meedenken kunnen zich aanmelden voor overlegavonden in juni. Dat kan tot uiterlijk zaterdag 31 mei per e-mail via kockengenwaterproof@stichtsevecht.nl
Deelnemers kunnen aangeven naar welk onderdeel, groen, verkeer of spelen, de belangstelling uitgaat. Na aanmelding ontvangen de deelnemers aan de overlegavonden een uitnodiging. Voor meer informatie: kockengenwaterproof@stichtsevecht.nlof per telefoon met de heer Broeke op 140346.

Tekst en foto: Gijs Kleinveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *