Bibliotheek in Kockengen blijft open!

College B&W neemt definitief besluit: 5 bibliotheekvoorzieningen in Stichtse Vecht

Het college van B&W heeft deze week een definitief besluit genomen over de toekomst van het bibliotheekwerk in Stichtse Vecht. In de gemeente blijven vijf bibliotheekvoorzieningen, verdeeld over drie vestigingen in de kernen Loenen, Breukelen en Maarssenbroek en twee servicepunten in Maarssen-dorp en Kockengen. Alle voorzieningen behouden een volwaardige op het werkgebied gerichte collectie. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van maximale ondersteuning van vrijwilligers en de mogelijke inzet van mensen die via de gemeente een re-integratietraject volgen (Social return).

De gemeente en de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (AVV) hebben eind vorig jaar met elkaar overeenstemming bereikt. Alvorens het college een definitief besluit kon nemen, zijn de afgelopen maanden gemeente en de Bibliotheek AVV aan de slag gegaan met het opstellen van een Uitvoeringsovereenkomst. Hierin zijn activiteiten vastgelegd, inclusief de subsidiebedragen voor de komende drie jaar. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het totaal aantal beschikbare m2 bibliotheekvoorziening in Stichtse Vecht en de eisen rond de openingstijden. Met de Bibliotheek AVV hebben ook gesprekken plaatsgevonden over het vastgoed en de locaties.

Wethouder Gera Helling van cultuur: “Als college zijn we trots op het behaalde resultaat. In goed overleg met Bibliotheek AVV zijn we gekomen tot een oplossing die voldoet aan de bezuinigingstaakstelling en aan onze eigen wens om een goede spreiding van de bibliotheekvoorzieningen te waarborgen in Stichtse Vecht. Als gemeentebestuur zijn we ons ervan bewust dat de bibliotheken een belangrijke (sociale) functie hebben voor onze inwoners. Daarom vinden we het belangrijk dat deze voorzieningen voor iedereen bereikbaar blijven.”

Directeur Eric de Haan van Bibliotheek AVV: “We zijn blij dat het college een definitief besluit heeft genomen en zijn tevreden over het uiteindelijke resultaat. De bezuinigingsopgave heeft grote veranderingen voor onze organisatie tot gevolg, desondanks kunnen wij door de gezamenlijke inspanning van bibliotheek en gemeente de inwoners van Stichtse Vecht kwalitatief goede en goed bereikbare voorzieningen blijven bieden.”

Bibliotheek AVV is in overleg met het onderwijs over voorzieningen voor scholen in de overige kernen. Voor inwoners die redelijkerwijs niet in staat zijn om de bibliotheek te bezoeken vanwege beperkingen in de mobiliteit wil het college een bezorgservice in stand houden met de inzet van vrijwilligers en Social return.

In december 2012 peilde het college de mening van de raad. Die konden zich na uitgebreide discussies vinden in het plan. De gemeente heeft de besparingsopgave uit de Strategische Heroverwegingen van december 2011 hiermee gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *