Nieuw sport- en beweegproject: Sportdorp Nieuwer Ter Aa en Kockengen

In het kader van de Sportimpuls heeft OSV NiTA in samenwerking met Sportservice Stichtse Vecht, de gemeente en meerdere verenigingen uit Kockengen een subsidieaanvraag voor een Sportdorp gedaan en deze is goedgekeurd!

Met de subsidie komt voor twee jaar geld beschikbaar voor het opzetten van nieuw, passend sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de vraag van de inwoners. Dit aanbod wordt laagdrempelig aangeboden.

Sportdorp staat voor:

  • Lokale samenwerking tussen sportverenigingen en andere lokale partijen;
  • Versterking van sportverenigingen;
  • Vernieuwing van het sport- en beweegaanbod;
  • Verbetering van het gebruik van (sport)voorzieningen;
  • Niet-actieve inwoners aan het bewegen krijgen;
  • Sport en bewegen als middel inzetten om gezondheid burgers te bevorderen;
  • Sport en bewegen als middel om leefbaarheid in dorpen te behouden.

Startbijeenkomsten

De Kick-off van dit project zal binnenkort plaats vinden met twee startbijeenkomsten voor alle inwoners. Dinsdag 26 februari in Overdorp Kockengen en woensdag 27 februari in Dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer Ter Aa van 20.00-22.00. Zie ook de flyer voor meer informatie.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden voor een startbijeenkomst via www.sportdorpkockengen.nl en www.sportdorpnieuwerteraa.nl. Aanmelden kan ook per mail via patrick.hilhorst@sportservicemiddennederland.nl of sligt064@planet.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *