Bezoek Burgemeester aan Kockengen

Op woensdag 9 mei bezocht de burgemeester van Stichtse Vecht, mevr. M. van ’t Veld,  in het kader van haar tour langs de kleine kernen het dorp Kockengen.
In de morgen werden oa. het bedrijventerrein Portengense brug, minicamping ’t Hazenveld, Abrona en de Kockengse molen bezocht.
En als sluitstuk stond het Polderreservaat Kockengen op het programma.

Het hele gezelschap bestond uit burgemeester samen met een aantal ambtenaren raadsleden onder leiding van de organisatie vanuit Kockengen; Adri de Lange en Wim Boele.
Aan de Natuurgroep Kockengen was gevraagd om iets over het Polderreservaat te vertellen, in 20 minuten. Dit werd verzorgd door Theo van Schie.
Om 12.30 stipt arriveerde het gezelschap, bij de ingang van het Polderreservaat aan de Dreef en werd eerst iets vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het polderreservaat en de rol van de NGK daarbij.
Bij het informatiehuisje werd gewezen op de NL Doetdag en de samenwerking van de NGK met de gemeente bij het beheer van dit gebied.
Daarna maakte het gezelschap een korte wandeling het Polderreservaat in, en daarbij men had geluk;  de zwarte sterns waren net op die dag massaal teruggekomen.
Het was dan ook een fantastisch gezicht al die rondcirkelende zwarte sterns, baltsgedrag op de vlotjes, etc. Door een telescoop waren ze prachtig te zien.
Dit onderwerp sloeg daardoor erg aan en er waren veel vragen over de vlotjes, gedrag en voedselkeuze, etc.
En de 20 minuten waren zo al snel weer om.
Enthousiast liep men terug, er werd al geopperd om een keer een excursie voor alle raadsleden te organiseren.

Afsluitend ontving de burgemeester namens de NGK het boek ‘Moerasvogels’, een boek over de vogels van deze omgeving gemaakt door een van de initiatiefnemers van het Polderreservaat.
Om 13.00u reed het busje weer van de parkeerplaats.
Theo van Schie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *