Kunnen jongeren in Kockengen blijven wonen

Kom dinsdag 31 januari allemaal naar de raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 31 januari staat Het Vierde Kwadrant op de agenda. De discussiepunten die aan de orde worden gesteld zijn: het aantal woningen, het aantal wen percentage sociale woningen, parkeren en ontsluiting, duurzaamheid (energie en water). Streekbelangen en CDA dienen een motie in over extra woningen. In Kockengen vragen veel jonge mensen die op zoek zijn naar woonruimte en nu nog bij hun ouders wonen, zich af af zij wel in Kockengen kunnen blijven wonen.

In 2010 heeft de gemeenteraad van Breukelen het bestemmingsplan Het Vierde Kwadrant Kockengen vastgesteld. Omdat het woningbouwprogramma is gewijzigd en het plan moet voldoen aan de eisen van 'Kockengen Waterproof' is een gewijzigd bestemmingsplan opgesteld, De commissie fysiek domein van 10 januari heeft ingestemd met behandeling als bespreekstuk. Zoals de plannen er nu voor staan worden er minder en vooral duurdere woningen gebouwd. Dat terwijl er behoefte is aan goedkopere woningen, speciaal voor starters.
Mensen en met name jongeren die het eens zijn met de plannen om meer goedkopere woningen te bouwen in Kockengen worden opgeroepen de raadsvergadering bij te wonen, zodat het bezwaar goed gesteund wordt.

Kortom: Wil je in Kockengen blijven wonen? Wil je dat er een mooie betaalbare wijk komt? Of heb je een andere reden?
Kom dan a.s. dinsdag 31 januari om 19.30 naar de vergadering in het 4en1 theater in Breukelen (Schepersweg 6A).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *