Reservaat Demmerik wordt opgeknapt

Begin oktober is de natuurinrichting van Reservaat Demmerik gestart. Aannemer De Heer land en water uit Polsbroek voert het werk uit. De werkzaamheden bestaan onder andere uit baggeren en sommige percelen worden afgegraven. Dat moet leiden tot nat schraalland en drasland met plassen.
demmerik

 

Ook wordt de openheid in een deel van dit weidevogelgebied weer hersteld. Ten noorden van de spoorbaan wordt een zogenaamd wetland aangelegd: kleine moerasstukken met laag riet. Om het gebied in de toekomst goed te onderhouden worden de beheerpaden en bruggen opgeknapt.
Bij de werkwijze houdt de aannemer zo veel mogelijk rekening met de omgeving en kwetsbaarheid van het gebied. Tijdens het broedseizoen zal zeer beperkt gewerkt worden. Aan de Ter Aase Zuwe wordt een directiekeet geplaatst. De natuurinrichting zal eind 2017 afgerond zijn.
Sinds 2010 werkt Utrecht-West in polder Groot Wilnis-Vinkeveen samen met agrariërs aan duurzame landbouw, natuurontwikkeling, schoon water en beperken bodemdaling. De eerste voorbeelden zijn al een paar jaar zichtbaar. De natuurontwikkeling in de Grote Sniep rond het torenrestaurant en de herinrichting van Armenland Ruwiel zijn mooie resultaten van deze samenwerking. In het gebied tussen de Korenmolenweg, Ter Aase Zuwe en de N201 ontwikkelen 12 agrariërs nat schraalland en kruiden- en faunarijk grasland op hun land: de natuurverbinding tussen Armenland Ruwiel en de A2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *