Eerste deel transformatortransport naar Breukelen geslaagd

Het eerste deel van het transport van de transformator voor hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk is succesvol gelopen. De transformator kwam zaterdag 24 september aan het eind van de avond aan op de hijslocatie op het Amsterdam-Rijnkanaal. ’s morgens vroeg om iets over 2.00 uur begon Mammoet met het hijsen van de transformator vanaf het schip op het Amsterdam-Rijnkanaal over de spoorlijn heen. Een enorme kraan zorgde ervoor dat de transformator op de transportwagen kwam te staan. Vervolgens ging het transport stapvoets richting A2.
transport-2Btennet-2B002-2
 Om 8.30 uur werd de A2 korte tijd stilgelegd zodat het transport de A2 op kon draaien. Om 9.00 uur arriveerde het transport op Shell benzinestation Ruwiel langs de A2 waar het gevaarte twee weken zal blijven staan alvorens het transport wordt vervolgd naar de eindlocatie: het in aanbouw zijnde hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk.
transport-2Btennet-2B003-2
Vervolg transport over A2
In de nacht van 8 op 9 oktober zal het transport zijn weg vervolgen over de A2 naar hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. Tijdens deze nacht zal het verkeer op de A2 een aantal keer kort worden stilgelegd. De verwachting is dat de transformator op zondag 9 oktober om rond 7.00 uur ’s morgens via de speciaal aangelegde hellingbaan op de eindbestemming aankomt.
Hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk
TenneT werkt in de omgeving Breukelen-Kortrijk aan de uitbreiding van haar elektriciteitsnet. Om de koppeling tussen het nationale- en het regionale hoogspanningsnet te realiseren bouwt TenneT het 380/150 kV station Breukelen-Kortrijk. Een transformator is een belangrijk onderdeel van een hoogspanningsstation. Hij zorgt ervoor dat de elektriciteit wordt omgezet van 380 naar 150 kV. De transformatoren worden gebouwd in Nijmegen bij SGB-SMIT Group . Vanuit Nijmegen worden ze per schip zo dicht mogelijk naar de eindlocaties gebracht. Het laatste gedeelte wordt stapvoets over de weg naar het station afgelegd waar de transformatoren vervolgens geïnstalleerd worden. Het vervoer wordt uitgevoerd door Mammoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *