Uitkomsten onderzoek opvang vluchtelingen Stichtse Vecht gepresenteerd

Dinsdag 3 november heeft het onderzoeksbureau Necker van Naem de resultaten gepresenteerd van het onderzoek onder de bevolking van Stichtse Vecht over de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het college van B&W.

Aan het onderzoek hebben 2.049 respondenten deelgenomen. Gezien de grote diversiteit aan kernen in Stichtse Vecht heeft Necker van Naem er in de analyse voor gekozen om het geheel van de respons op twee manieren onder te verdelen. Er is voor gekozen een tweedeling te maken tussen het gebied oostelijk van het Amsterdam-Rijnkanaal en het gebied ten westen daarvan.
Voor het gebied oostelijk van het Amsterdam-Rijnkanaal geeft het onderzoek een eenduidig beeld. Bijna tweederde (64%) van de respondenten vindt (in meer of mindere mate) wel dat er vluchtelingen in de gemeente mogen worden gehuisvest (of is neutraal). Eenderde (36%) vindt dat niet.
In het gebied westelijk van het Amsterdam-Rijnkanaal geeft 53% aan dat er vluchtelingen mogen worden gehuisvest. 47% vindt dat niet.
Het onderzoek laat verder zien dat voor grootschalige opvang (vanaf 250 vluchtelingen) onder 64% van de respondenten in het gebied westelijk van het Amsterdam-Rijnkanaal draagvlak bestaat. In het gebied oostelijk van het Amsterdam-Rijnkanaal is het draagvlak hiervoor 69%.
De inwoners van Stichtse Vecht zijn van van 15 tot en met 28 oktober 2015 bevraagd op de huisvesting van vluchtelingen in de gemeente. Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven hun mening te geven, zijn diverse communicatiekanalen ingezet. Via de open URL www.vluchtelingenstichtsevecht.nlkonden inwoners de vragenlijst invullen. Op zaterdag 17 oktober zijn er op 9 locaties binnen de gemeente Stichtse Vecht veldonderzoekers ingezet voor straatinterviews. Het rapport is gepubliceerd op de gemeentelijke website www.stichtsevecht.nl/asielzoekers.
Met het onderzoek geven burgemeester en wethouders uitvoering aan de motie die gemeenteraad heeft aangenomen. In deze motie vraagt de raad het college onderzoeken of en op welke wijze de gemeente Stichtse Vecht kan bijdragen aan de tijdelijke opvang van vluchtelingen.
Op de vraag wat het college met de uitkomsten van het onderzoek doet, antwoordt verantwoordelijk wethouder Vital van der Horst: ‘We zullen de uitkomsten van het onderzoek voorleggen aan de raad. Die zal erover in debat gaan.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *