HannaH Huiswerkbegeleiding sluit deuren

Na dit schoolseizoen sluit HannaH Huiswerkbegeleiding na veertien jaar de deuren. HannaH gaat met pensioen en heeft daardoor meer tijd om bijvoorbeeld te reizen buiten de schoolvakanties of zich bezig te houden met schilderen en haar schilderclubje. ‘Het begeleiden van scholieren uit het voorgezet onderwijs en ook leerlingen van de basisschool en het begeleiden of coachen van studenten van het MBO heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Ik denk dat de leerlingen, het moeten er door de tijd heen zo’n 350 tot 400 zijn geweest, ook met plezier hier de begeleiding hebben gevolgd,’ vertelt HannaH. Met ingang van het schooljaar 2015/2016 start Lydia Gels Huiswerkbegeleiding Kockengen op een nieuwe locatie, Wagendijk 43.


‘Ik heb heel veel vreugde aan de huiswerkbegeleiding beleefd. Het heeft mij erg veel voldoening gegeven. Ik had altijd plezier in mijn werk en was nooit ziek. Er ontstond een klik met de leerlingen, vaak zelfs een persoonlijke band. Wel was ik op z’n tijd ook streng. Voor ik met een leerling in zee ging, werden er afspraken gemaakt en de regels doorgesproken. Zo kwamen de leerklingen uit school direct naar mij en had ik inzicht in de resultaten op school. Hield een leerling zich niet aan de regels dan volgden er sancties. Een enkele keer stopte de begeleiding. Ouders en leerlingen deden nooit tevergeefs een beroep op mij. Ik probeerde voor iedereen en passende vorm en inhoud te vinden, om tot betere resultaten te komen. Zo heb ik naast groepsbegeleiding ook individuele begeleiding in bepaalde vakken gegeven of werd samen met de student gezocht naar een oplossing van de problemen in de vorm van coaching, ‘ vervolgt HannaH.
Heel veel jongeren uit Kockengen en omgeving hebben bij HannaH een deel van hun schooltijd huiswerkbegeleiding gehad, in welke vorm of op welke manier dan ook. ‘De leerlingen, soms wel negen of elf per dag, behaalden bijna altijd goede resultaten. Dat uitte zich niet alleen in betere cijfers, maar ook in meer zelfvertrouwen, het verbeteren van studievaardigheden en planning. Was er een tien gehaald dan was de beloning een mars. De begeleiding zorgde over het algemeen aan het thuisfront voor meer rust en een ontspannen omgang met elkaar. Wel moet ik kwijt dat er soms door ouders te veel van de leerlingen werd gevraagd. Niet iedereen hoeft Havo of VWO te halen. Soms voelen jongeren zich beter thuis op het VMBO, ‘ vervolgt HannaH.
De ouders van al de leerlingen die bij mij huiswerkbegeleiding hebben gehad ben ik dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. Zij hebben mij hun kind toevertrouwd, zodat zij zich onder mijn vleugels konden ontwikkelen. Meestal is het zo dat wat erin zit er ook uit komt. Als de basis goed is komt een kind, al is met met een grote omweg, toch daar waar het zijn moet. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen blijven vertrouwen, ‘ besluit HannaH.

Tekst en foto: Gijs Kleinveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *