Druk bezocht afscheidsfeest Van Doornschool

Traditiegetrouw wordt het schooljaar op de Van Doornschool vlak voor de vakantie afgesloten met een pleinfeest. Dit jaar een bijzonder feest. Er werd wel feest gevierd, maar de leerlingen, het team en de ouders hadden een dubbel. Het pleinfeest was een afscheidsfeest. Immers na 143 jaar sluit de Van Doornschool na dit schooljaar de deuren definitief. Reden om iedereen die betrokken is of is geweest bij de Van Doornschool uit te nodigen om bij elkaar te komen, wat te drinken, herinneringen op te halen en afscheid te nemen. Dat kon donderdag 2 juli op een koffie-ochtend en vrijdag 3 juli op het traditionele pleinfeest. Eerst voor de leerlingen en het team en daarna voor iedereen die ooit berokken is geweest bij de school. Heel veel mensen gaven gehoor aan de uitnodiging. Op een zwoele zomeravond werden er heel veel herinneringen opgehaald.

De Van Doornschool startte 143 jaar geleden in een pand achter de rk kerk dat van ouderdom moest worden afgebroken. In 1989 werd de nieuw gebouwde school aan de Driestammenweg in gebruik genomen. Deze week sluiten de deuren van de rk school voorgoed. Toch blijft het gebouw dienst doen als schoolgebouw. De school wordt op 1 augustus 2015 door het bestuur overgedragen aan het bestuur van ’t Kockenest. In het nieuwe schooljaar start ’t Kockenest aan de Driestammenweg. Het schoolgebouw aan de Julianaweg wordt in het derde kwartaal van dit jaar terug gegeven aan de gemeente Stichtse Vecht.

Al sinds 1873 had Kockengen een katholieke lagere school, waarmee het dorp op het platteland tot de koplopers behoorde. Meester Boekhorst was het eerste schoolhoofd, hij zou het bijna veertig jaar blijven. Het huidige Zaal Het Lokaal was het eerste onderkomen van de school. In 1921 werd het vervangen door het schoolgebouw vlakbij de kerk. Drie klaslokalen boven en beneden de gymzaal. Tot 1944 was Th. van Doorn, ‘meester Van Doorn senior’ hoofd van deze school. Zijn zoon. G.W.M. (Gert) van Doorn, volgde hem op. Hij moest eind 1944 vanwege brandstofgebrek de school sluiten voor de kinderen. Een paar jaar na de oorlog werd de school ingrijpend verbouwd. Er kwam meer ruimte, beter sanitair en oliestook. Tijdens deze renovatie werd er tijdelijk school gehouden in het Verenigingsgebouw/clubhuis, waarmee onderwijzers en leerlingen weer even terug waren op het vertrekpunt van 1873.

De gang van zaken op school werd dertig jaar lang bepaald door de ‘jonge’ meester Van Doorn. Hij is voor veel katholieken uit Kockengen ‘de meester’ geweest en altijd gebleven. Toen hij als gediplomeerd onderwijzer van school kwam, kon hij drie maanden bij zijn vader in Kockengen aan de slag als invaller voor een zieke collega. De volgende tien jaar stond hij in Benschop voor de klas. Om in 1944 zijn vader op te volgen, die toen vervroegd met pensioen ging. Bij het aantreden van Van Doorn jr. waren er negentig kinderen op school, verdeeld over zeven klassen. Het schoolhoofd nam de drie hoogste klassen voor zijn rekening, terwijl de resterende vier door twee leerkrachten werden bemand. Meester Van Doorn heeft 700 leerlingen in de klas gehad. Hij was een degelijke, ouderwetse schoolmeester. In 1975 ging hij met pensioen. Bij het afscheid van de laatste meester met de naam van Doorn kreeg op 1 februari 1975 de school officieel de naam ‘Van Doornschool’.

Tekst: Gijs Kleinveld. Bron: Van Doornschool.
Foto’s: Gijs Kleinveld. Van Doornschool, Marla van den Haak.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *