Startsein gegeven voor megaproject Kockengen Waterproof

 KOCKENGEN – Op maandag 27 oktober heeft wethouder Pieter de Groene het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Van Zuylenweg en omgeving in Kockengen. Vrijwilligers van de Klankbordgroep kregen bloemen. Voor iedere bewoner was er een zak geexpandeerde kleikorrels beschibaar. De werkzaamheden maken deel uit van het gemeentelijke project voor het ophogen van de wegen, paden en het groen en het ophogen en vernieuwen van de riolering in het kader van het programma Kockengen Waterproof. In een periode van tien jaar worden alle wijken van Kockengen aangepakt.

De ophoging van het dorp vindt wijk voor wijk plaats. In het eerste deelproject worden de Van Zuylenweg, Van Schaardenburgweg en Van den Berkhofweg aangepakt. Daarbij worden een deel van de Schoolweg en een deel van de Van Doornweg meegenomen.
Projectwethouder Pieter de Groene van Kockengen Waterproof: ‘Natuurlijk ben ik blij dat het nu zo ver is dat we na ruim drie jaar voorbereiding in nauwe samenwerking met inwoners, de provincie en het waterschap gaan starten met de eerste wijk. Met dank aan de gemeenteraad die besloten heeft om twintig miljoen euro te investeren. Het is het begin van een megaproject dat de komende tien jaar veel impact zal hebben op de directe leefomgeving van de inwoners van Kockengen. Met een nadrukkelijk doel om de leefbaarheid in Kockengen een grote impuls te geven en minder kwetsbaar te maken voor extreme regenval.  

 Tegelijkertijd willen wij, gemeente, provincie en waterschap, een signaal afgeven naar de landelijke politiek: er is te weinig aandacht voor de bodemdalingproblematiek in veengebieden. Een probleem dat breder is dan alleen Kockengen, het gaat om West-Nederland onder meer het Groene Hart en Noord-Nederland. Recentelijk is het Deltaprogramma gepresenteerd, dat ingaat op het klimaatbestendig en waterrobuuster maken van Nederland. Op zich goed, maar we vinden het juist daarom opmerkelijk dat deze problematiek weinig aandacht krijgt. Ook in financiële zin, want onze begrotingen zijn daar niet op berekend.’

 
De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden zijn ingrijpend. In fases worden de bestaande weg (asfalt) en fundering verwijderd. Daarna wordt een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd. Vervolgens zullen de nutsbedrijven hun nieuwe hoofdnet aanleggen, waarna zowel de huisaansluitingen van de nutsbedrijven als van de riolering worden aangelegd naar de woningen. Tot slot wordt de openbare ruimte opgehoogd met licht materiaal en opnieuw ingericht. De nieuwe inrichting wordt aangepast aan de geldende maximum snelheid van 30 km/u. Daarbij wordt de Van Zuylenweg ingericht voor eenrichtingsverkeer in de richting Schoolweg, Van Doornweg.

Afsluitingen en omleidingen
Tijdens deze werkzaamheden zijn de Van Zuylenweg, Van Schaardenburgweg, Van den Berkhofweg, Schoolweg en Van Doornweg gefaseerd afgesloten voor alle verkeer. De toegang tot de woningen blijft echter te allen tijde gegarandeerd. Aan de Julianaweg worden tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. Over de sloot langs de Van Zuylenweg wordt in het midden een pontonbrug gelegd naar de Julianaweg. Over de sloot aan de Van Lockhorstweg worden tijdens de verschillende fasen voetgangersbruggen aangelegd.
De website www.kockengenwaterproof.nlhoudt iedereen op de hoogte van het laatste nieuws. Via de site kan men zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Het emailadres info@kockengenwaterproof.nlis beschikbaar voor vragen over de werkzaamheden.
In het project Kockengen Waterproof werken gemeente Stichtse Vecht, waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht samen aan een langetermijnvisie- en oplossingen voor de water- en bodemdalingsproblematiek in Kockengen en omliggende polder. De oude kern van Kockengen ligt op een stevige kleirug. De naoorlogse uitbreidingen liggen echter allemaal in het veen. De meeste huizen zijn onderheid, maar de tuinen en de openbare ruimte niet en die verzakken. Het veen daalt continu door het krimpen van de bovenste (droge) laag en het gewicht van verhardingen, rioleringen en ophoogmaterialen. In enkele delen van het dorp liggen wegen en openbare ruimte vrijwel op slootpeil. Bij stevige buien lopen straten onder. Deze processen gaan ook de komende decennia door, mogelijk zelfs versneld door de klimaatontwikkeling. Zwaardere regenval kan leiden tot vaker en meer water op straat. En hogere temperaturen en langere droge perioden versnellen de afbraak van het veen. De urgentie voor maatregelen om de leefbaarheid in het dorp te behouden, wordt dus alleen maar groter.
Later meer ………….
Foto’s: Gijs KleinveldGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *