Bewoners praten mee over maatschappelijk vastgoed in Kockengen

KOCKENGEN – Op maandagavond 13 oktober hield de gemeente Stichtse Vecht in verenigingsgebouw Irene een bijeenkomst over het maatschappelijk vastgoed in Kockengen. Bewoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en andere belangstellenden die hun mening wilden delen over de leefbaarheid en het behoud van vitale functies in Kockengen en de rol die het gemeentelijk vastgoed daarin zou kunnen spelen. Wethouder Vital van der Horst gaf antwoorden op politieke vragen en Anja Winters had namens de gemeente kennis paraat over de voorzieningen en de accommodaties.
De gemeente Stichtse Vecht wil de leefbaarheid en sociale cohesie in de kernen versterken en heeft daarbij een participatieve en zelfredzame samenleving voor ogen. Ontmoeting en gemeenschapszin ontstaan met name op die plekken en in die accommodaties waar sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten plaatsvinden. Het vastgoed is een middel om de ambities te bereiken. Het is geen doel. Het behoud van vitale functies voor een kern is belangrijker dan het behoud van accommodaties.
De gemeente heeft ongeveer 155 objecten in eigendom. De gemeente heeft meer panden in bezit dan nodig is om de wettelijk verplichte instellingen en instellingen die bijdragen aan de doelstelling te huisvesten. Daarbij bestaan er grote verschillen tussen de kernen, van oudsher zo ontstaan, maar na de fusie (Maarssen, Breukelen en Loenen) niet wenselijk.
In Kockengen heeft de gemeente meerdere accommodaties, waaronder de sporthal, het jeugdhonk, de bibliotheek en de brandweergarage. Zwembad De Koet is een belangrijke voorziening in het dorp, weliswaar van de gemeente, maar wordt geheel door vrijwilligers geëxploiteerd en onderhouden. Het gebouw van de voormalige gemeentewerf staat op de nominatie gesloopt te worden (driekwart ervan). Op de voormalige gemeentewerf wordt door de Volle Evangelie Gemeente een kerk gebouwd. Bewoners suggereren de werkplaats toch nog een tijdje te laten staan. Met enkele kleine aanpassingen kan het gebouw wellicht dienst doen als overdekte hangplek voor jeugd. Immers het jeugdhonk, dat over enige tijd wordt gerenoveerd, is er voor jongeren van 16 tot 23 jaar. De gemeente is met het bestuur in gesprek over het onderbrengen van jeugd van 10 tot 15 jaar voor activiteiten overdag in het honk. Na het ontstaan van de gemeente Stichte Vecht was de aula bij de algemene begraafplaats een tijdje uit beeld. Gewoon verdwenen van de lijst. Overwogen wordt of de aula verkocht moet worden of dat de exploitatie door een andere partij gedaan kan worden. Ook is de vraag of de bibliotheek in de huidige omvang in de toekomst nog noodzakelijk is. Misschien past een afgeslankte bieb wel in één van de drie scholen of in Overdorp. Komt er wellicht, na een fusie die op handen is, een schoolgebouw vrij? Overdorp, geen vastgoed van de gemeente, kan een functie voor de bewoners van het dorp hebben. Bijvoorbeeld een ontmoetingsplek voor ouderen. Ook het exploiteren van de bar in de sporthal, met name in de toekomst, was niet voor alle partijen duidelijk.

Tekst en foto: Gijs Kleinveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *