Informatieavond evaluatie wateroverlast Kockengen

KOCKENGEN – Alle inwoners van Kockengen worden uitgenodigd op een informatieavond evaluatie wateroverlast op maandag 22 september in Hotel Breukelen. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
Door zware regenval kampte Kockengen op 28 juli en de dagen daarna met ernstige wateroverlast. Reden voor de gemeente Stichtse Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om de gezamenlijke aanpak bij het bestrijden van de wateroverlast in Kockengen te laten evalueren, om te bepalen op welke manier de samenwerking verbeterd kan worden. De klankbordgroep Kockengen Waterproof, waarin bewoners, ondernemers en organisaties uit de Kockengense gemeenschap zitting hebben, is bij de evaluatie betrokken.
Doel van de bijeenkomst is dat gemeente en waterschap met de bewoners in gesprek gaan over wat er precies is gebeurd tijdens en na de regen en waarom de wateroverlast niet snel kon worden verholpen. Vervolgens zal het gaan over de wijze waarop de overlast in het dorp in de toekomst zoveel mogelijk beperkt kan worden. Hiervoor hebben gemeente en waterschap maatregelen uitgewerkt, die aan de bewoners worden voorgelegd.
Tijdens de avond komen gemeente en waterschap terug op de uitkomsten van de evaluatie en de leerpunten die daaruit komen.
Maandag 22 september, Hotel Breukelen, Stationsweg 91 in Breukelen. Aanvang 20.00 uur.

Foto: Gijs Kleinveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *