Natuurgroep blij met ecologische verbindingszone

De Natuurgroep Kockengen is verheugd met de unieke kans om de natuur uit te breiden door het uitgraven van een nieuwe wetering langs de Bijleveld.

Nu de wetering is gegraven is er een, van de rest van de polder Portengen afgescheiden, strook direct onder de dijk van De Bijleveld ontstaan. De Provincie heeft al jaren geleden vastgesteld dat deze strook een ecologische verbindingszone (EVZ) moet worden.

Het is een mooie verbindingszone met de rietlanden van Kockengen, het Polderreservaat en de moerasstrook aan de zuidkant van Het Heycop richting Breukelen.

Over de inrichting van deze zone is al veel gesproken, ook de Natuurgroep Kockengen was hierbij betrokken. Overige belanghebbenden, zoals de Agrarische Natuurvereniging zagen in het oorspronkelijke plan voor de inrichting van deze zone bezwaren voor bijvoorbeeld de weidevogels. Door verruiging en aanplant zou er een brede strook met veel opgaande bomen ontstaan met negatieve gevolgen voor de weidevogels.

Uiteindelijk is er na intensief overleg een aangepast plan op tafel gekomen voor de inrichting van de zone zonder aanplant van bomen en inrichting met rietzones en zogenaamde plasdraszones en drogere gedeelten met kruidenrijk hooiland. De zone zal zodanig beheerd gaan worden dat de gevreesde verruiging achterwege blijft.

De Natuurgroep Kockengen is verheugd dat het al lang liggende plan om langs De Bijleveld een EVZ in te richten een grote stap dichterbij is gekomen en hoopt dat de werkzaamheden zo snel als mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

Tekst: Bram Paardenkooper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *